top of page

EQ ...

EQuiLIBRE ZET IN OP EQ, EMOTIONELE INTELLIGENTIE


In vorige generaties was er niet zoveel nood om in te zetten op vaardigheden naar Emotionele Intelligentie. Voor vele mensen lag hun levenslot al vast afhankelijk van waar en in welk gezin ze geboren werden. Mensen trouwden, bouwden een huis en kregen kinderen. Hun leven was meer voor de hand liggend. 

Door het internet is de wereld kleiner geworden. Nieuws verspreidt zich sneller. 

We hebben veel meer communicatiemogelijkheden tegenover vroeger en toch is er meer eenzaamheid? 

Mensen hebben minder geduld als gevolg van een maatschappij waar alles in 1 klik kan verkregen worden. 
Mensen geraken te vaak overweldigd door emoties. Mensen gaan voorbij aan belangrijke signalen van hun lichaam. Burn out en depressies zijn ziektes van onze tijd.

 

Mensen die uit balans en dus onder stress komen te staan hebben 3 mogelijke reacties. Ze gaan Vechten, Vluchten of beVriezen.

Helemaal niet onlogisch omdat het primaire overlevingsreacties zijn vanuit ons oerbrein. Vroeger was stress voornamelijk een reactie op gevaarlijke situaties in de natuur. Ons nieuwe brein (primaire cortex) staat voortdurend onder stress omdat we niet genoeg geleerd hebben hoe we onze emoties met ons denken moeten combineren in een steeds veranderende maatschappij. Het maakt het moeilijker om de echte problemen op te lossen. Het bewijs is er ook als je de complexiteit van de problemen bekijkt niet alleen op individueel maar ook op wereldvlak. 


 

INZETTEN OP EQ 


wil zeggen dat je slimmer omgaat met emoties en gevoelens. Reageren vanuit de verbondenheid met onze emoties helpt ons acties te ondernemen met effect. Echtheid en overtuiging motiveren mensen.

Emotioneel intelligent handelen betekent het gebruiken van gevoelens in relatie tot het denken. 

Het gaat over evenwichtig handelen. 

Leven in balans = EQuiLIBRE.

Het ontwikkelen van EQ helpt mensen

- meer effectieve resultaten te boeken door doelen te stellen die bij hun eigenheid passen 

- zich gezonder te voelen 

- sterkere relaties uit te bouwen vanuit verbondenheid.


 

EQuiLIBRE BOUWT OP DE STRATEGIEËN VAN HET EQ-DEUGDENPROJECT


Via EQuilibre kan je de tweedaagse (introductie)-cursus volgen zodat het EQ-Deugdenproject kan gebruikt worden in je
dagelijkse leven.

Op die manier kan je zelfs als deugdencoach ook het project uitdragen. 

 

Het EQ-deugden of virtuesproject kan ingezet worden als:

- karakteranalyse binnen je persoonlijke groei, 

- als leidraad voor teambuildings binnen organisaties, 

- als opvoedingsprogramma binnen het gezin of scholen. 

 

meer info over het EQ-deugdenproject 

via https://www.virtuesbelgium.org/hoofdpagina 

of 

http://www.deugdenproject.nl/index.php/cursussen/begeleiders

 

bottom of page