top of page

Horse Boy Method & Movement Method

Horse Boy Method-Paarden helpen kinderen met autisme. 
De methode is ontwikkeld door Rupert Isaacson en zijn team. Rupert is zelf vader van een zoon met autisme, wiens leven compleet veranderde toen de paarden in hun leven kwamen.
Kort samengevat zijn het een viertal technieken:

 

Back riding, sensory work, long lining en vrijheidsdressuur, die bewezen hebben heel goed te werken bij kinderen met autisme en andere stoornissen als AD(H)D, PTSS, enz. Veel bijkomende problemen zoals het stimmen, driftbuien, de neurologische stormen verminderen sterk of verdwijnen helemaal en vaak gaan de kinderen voor het eerst praten terwijl ze op het paard zitten of liggen.

*Back riding
Het kind zit voorop bij een volwassene, door de beweging van het paard maken ze het hormoon oxytocine aan en dit verlaagt hun stress. Hierdoor kunnen ze weer komen tot leren. Vanuit het zadel leren we de kinderen spelletjes met regels, perspectief nemen/ verplaatsen in een ander en kunnen we ze allerlei kennis en vaardigheden leren die ze thuis en op school nodig hebben. Long lining Als kinderen te groot worden om samen in het zadel te zitten, gaan we achter het paard lopen met lange teugels, met het kind alleen in het zadel. We gaan verder met de spellen zoals bij het Back riding. Als de kinderen ouder worden, krijgt het leren van allerlei kennis en vaardigheden en opkomen voor jezelf en je passie een steeds belangrijkere plek.

*Sensory work
Het zitten/liggen en knuffelen op en met de paarden heeft het sterke effect om de prikkel gevoeligheid te verminderen. Door het directe contact, de diepe druk, komen ze tot rust. Deze techniek gebruiken we ook voor ouders om even goed tot rust te komen.

*Vrijheidsdressuur
Trucjes doen met paarden lokt interactie en communicatie uit. Wanneer kinderen merken dat ze met één gebaar of één woord een grote reactie kunnen uitlokken, motiveert dit om meer te gaan communiceren.

 

*Movement Method
Opbouwen van het brein en kinetisch leren.
Bewegen en kinesthetisch leren bevorderen de opbouw van de hersenen. De kinderen leren in en door beweging, leren door te ervaren en experimenteren. We pakken de overprikkeling aan en zo komen we tot het opbouwen van het brein. We werken zoveel mogelijk in de natuur en met natuurlijke materialen.

Movement Method is toepasbaar op allerlei plekken: Thuis, op school, in de opvang, in het bos, park, ect.

Wetenschappelijke onderbouwing
Onze twee belangrijkste programma’s: Horse Boy Method en Movement Method, zijn gebaseerd op de volgende wetenschappelijk onderbouwde observaties:
STRESS VERZWAKT het vermogen om te komen tot LEREN
We LEREN BETER als we ons VEILIG VOELEN BEWEGING BEVORDERT LEREN Het PROBLEEM.


Bij stress maken we cortisol aan, wat onze focus vernauwt tot het omgaan met stress. Cortisol breekt op langere termijn hersencellen af.

De OPLOSSING: aanmaken van OXITOCINE. Dit is het natuurlijke tegengif van cortisol, het verlaagt het cortisol niveau en verbreedt de focus. Hierdoor wordt het leren weer mogelijk en daarnaast bevordert het groei van hersencellen. Ook wordt BDNF (brain-derived neurotrophic factor) aangemaakt . Dit is een stofje in hersenen dat o.a. groei van hersencellen stimuleert. De bijnaam is: “groeimiddel voor de hersenen”
Het leervermogen neemt toe, waardoor kinderen zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen kunnen maken.

De methodieken zijn in eerste instantie ontwikkeld voor kinderen met autisme, maar werken ook bij kinderen en volwassenen met andere stoornissen als AD(H)D, burn out, PTSS, ect.

Ontstaan van Horse Boy Method en Movement Method Beide methodieken zijn in eerste instantie ontstaan doordat Rupert Isaacson ging uit proberen wat werkt bij kinderen met autisme, eerst met zijn eigen zoon Rowan en later ook met vele andere kinderen. Als eerste is de Horseboy Method ontstaan. Rowan was alleen rustig en vrolijk op het paard. Rupert ging daarom samen met Rowan in het zadel lange ritten maken. Tijdens deze ritten ontdekte Rupert dat Rowan dingen ging doen, waarvan de therapeuten hadden gezegd dat hij dat nooit zou kunnen, zoals praten, leren lezen en tellen.
Movement Method– Kinetisch en in beweging leren is ontwikkeld toen het voor het eerst lukte om Rowan iets nieuws aan te leren, zonder op het paard te rijden, maar op de trampoline. Deze manier van leren is dus geheel zonder paarden en toepasbaar op allerlei plekken: Thuis, op school, in de opvang, in het bos, park en noem maar op.

 

Graag zouden we ons als VZW willen verdiepen in deze aanpak. Om dit te kunnen, doen we mee aan de goede doelen van de warmste week. STEUN ONS EN DONEER VIA BE48001833487027

Ambitie van VZW FOXtrots is kinderen met extra noden en uit kansarmoede te begeleiden met de Horse Boy methode. Daartoe is een specifieke opleiding nodig. Ook voor de paarden!
De VZW staat hieromtrent nog in zijn babyschoenen maar zoekt sponsors om dit wonderlijke traject verder uit te kunnen bouwen!

bottom of page