top of page

ORTHOPEDAGOGISCH PAARDRIJDEN

Orthopedagogisch paardrijden/voltigeren is een van de vormen van Equine Assisted Therapy (EAT) waarbij het paard wordt ingezet in de hulpverlening.

Het zijn oefeningen en spelletjes op en rond het paard met het oog op ontwikkelingsbevordering, communicatie, sociale relaties, motorische ontwikkeling, schoolse vaardigheden en nog veel meer!

Het heeft op veel vlakken gunstige effecten.

Motivatie


Met een paard bezig zijn of paardrijden, wordt voor het kind niet aanzien als therapie. Dit zorgt voor een extra motivatie.

Motoriek

Door de driedimensionale bewegingen van het paard, geeft dit continu prikkels aan de cliënt en dat zorgt voor heel wat positieve veranderingen. Zo kunnen er positieve veranderingen zijn in het bewegingspatroon, spierkracht, de houding en het evenwicht.

Gedragsproblemen en sociale vaardigheden

Door te werken met een levend wezen, het paard, leert het kind zijn gedrag aan te passen. Het paard geeft directe feedback aan het kind, waardoor het kind zijn gedrag gaat aanpassen. Via grondwerk worden sociale vaardigheden getraind en wordt de communicatie bevordert. Ook de non-verbale communicatie, lichaamstaal, geeft directe feedback aan het paard en omgekeerd.

Psychotherapeutisch


Door hippotherapie leert het kind ontspannen, het zelfvertrouwen groeit, het kind krijgt inzicht in de eigen sterktes en zwaktes, het leert de grenzen verleggen en het wordt bewust van zijn eigen lichaam. Ook bij schoolse vaardigheden biedt hippotherapie een uitkomst.


Een paard is een heel gevoelig wezen. Het voelt, ziet, hoort en ruikt alles en gaat hier onmiddellijk op reageren. Het paard leeft in 'het hier en nu'.

bottom of page