top of page

Wat is karakter?


Wat is karakter?

23/02/2017

Annelore Lauwereys

Kinderen maken al heel vroeg in de kleuterschool kennis met onze prestatiemaatschappij. De voorbereiding op het eerste leerjaar met de daarbij horende testings naar schoolrijpheid zijn een snelle aanloop naar dat resultaatgerichte werken.

Maar op welk ogenblik begint eigenlijk de karaktervorming van onze kinderen?

Het karakter van een kind vormt zich vanaf het moment dat ze morele beslissingen moeten nemen.

Waar is dus het werken aan het EQ in plaats van enkel het scoren op IQ binnen onderwijs?

Waar leer je als ouder zo'n verantwoordelijk vak als opvoeden? Als professioneel opvoeder of hulpverlener mag je daar jaren van studie aan wijden, als 'doodgewone' ouder wordt kennelijk van je verondersteld dat je het allemaal wel weet.

Een volwassene is naar mijn definitie in veel gevallen een persoon die zijn creativiteit in zijn kleuterleeftijd geleidelijk aan heeft leren achter zich te laten.

Heeft net nu onze maatschappij niet extra nood aan innovatieve en verfrissende ideeën?

Het Deugdenproject TM kan een antwoord bieden aan zowel kinderen, jongeren en volwassenen om hun karakter van binnenuit te ontdekken en verder te ontplooien. Hoe ga je als ouder om met je kind in verschillende contexten? Hoe laat je je kind hierbij zichzelf ontwikkelen binnen veilige grenzen zonder al te veel sturing? Hoe leer je je kind verantwoordelijkheid,..? Meestal gaan opvoeders te werk vanuit de eigen ervaringen vanuit hun opvoeding.

Het je bewust zijn van je karakter opent nochtans deuren en maakt beslissingen nemen makkelijker. Wat is goed voor jezelf? Wat haalt je (makkelijk) onderuit? Hoe functioneer je beter in je job? Hoe ga je om met successen, maar ook met tegenslagen? Hoe wil je je in een groep verhouden tot sterkere of zwakkere anderen? Bewust zijn van jezelf: het leren onderkennen van je noden, van je talenten en van je krachten is geen overbodige luxe.

Via het Deugdenproject TM en zijn 5 strategieën die de leidraad vormen in mijn werk, kunnen we perfect gedrag analyseren en kan je jezelf in alle omstandigheden leren bijsturen. De kracht van het project schuilt zich in de neutrale benaderingswijze van iemands persoonlijkheid. Het wijst je op je kanten waaraan je nog moet werken of op je overheersende eigenschappen waarvan je niet eens wist dat je ze zo sterk in je had. Het is toepasbaar zowel op jonge kinderen, jongeren en volwassenen. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal leidt tot een makkelijke communicatie binnen verschillende contexten. Je kan het deugdenproject TM vervolgens ook inzetten zowel in je vriendenkring als in je relatie, in de opvoeding van je kinderen, als in de communicatie tussen leerkrachten en ouders. Ook in bedrijven worden functioneringsgesprekken hierdoor met grotere voldoening gevoerd. Praten met collega's wordt plots en pak makkelijker. Conflicten oplossen zonder overdaad aan spanningen of stress.

Kan EQuiLIBRE samen met jou je PK verhogen? Met de kracht van het Deugdenproject TM coach ik ook mensen door het inzetten van Horsepower, het bijzijn van paarden. Hierdoor kan je je eigen belevingen nog sterker ervaren in een veel kortere tijdsspanne dan andere coachingsvormen van waaruit blijvende inzichten en oplossingen op je pad komen. (Equicoaching)

In workshops en seminaries geeft EQuiLIBRE ook introductiecursussen over het gebruik van het Deugdenproject TM. De contactgegevens staan even verder op mijn site. Veel leesgenot! ;)


bottom of page